Chronische pijn

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam. Het geeft aan dat er iets niet in orde is en dat daar iets aan gedaan moet worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak gaat deze pijn weer over.
Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan. Er is dan geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel. Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft. Maar die redenen kunnen voor iedereen verschillend zijn. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie, en zo uit te zoeken waarom bij u de pijn blijft bestaan. Een oefentherapeut van het Netwerk Chronische Pijn (NCP) is opgeleid om u hierbij te helpen.

Gevolgen van chronische pijn

Chronische pijn beïnvloedt – naast het lichamelijke aspect – ook uw relaties, werk, vriendschappen, hobby’s en hoe u de kwaliteit van leven ervaart.
De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor uw dagelijks leven. U gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn blijft aanvoelen. Of u bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is.
Goede begeleiding door een therapeut die zich geschoold heeft in de behandeling van chronische pijn kan u helpen weer grip te krijgen op uw klachten.

Behandeling van chronische pijn

In de behandeling kijken we wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hiermee anders kunt omgaan. Het uiteindelijke doel is dat u zelf invloed leert uitoefenen op de pijn, beter kunt functioneren en een betere kwaliteit van leven ervaart. Bij sommige mensen kan pijnvermindering bereikt worden door anders met de pijn om te leren gaan.
Aangezien iedereen chronische pijn en de gevolgen ervan anders beleeft, maken we een behandeling op maat. Belangrijk is dat u – en niet uw pijn – uiteindelijk weer uw leven bepaalt. Na drie maanden worden de resultaten met u besproken, vindt overleg plaats met uw verwijzer en wordt de behandeling zo nodig aangepast. De totale behandelduur wisselt per persoon. Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach. Zij leert u vaardigheden aan waarmee u grip krijgt op uw pijn. Hierbij leert u gebruikmaken van uw eigen mogelijkheden, vertrouwen in uw eigen lichaam te krijgen en rekening te houden met eventuele beperkingen. Met als resultaat dat u weer grip op uw eigen leven heeft en de activiteiten kunt doen die u belangrijk vindt.

Het Netwerk Chronische Pijn

Het Netwerk Chronische Pijn (NCP) is een landelijk netwerk van oefentherapeuten die zich hebben gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn. Dat is belangrijk, omdat de meeste therapeuten alleen zijn opgeleid voor de behandeling van acute pijn. Met die kennis kunnen er veel mensen goed geholpen worden, maar bij chronische pijn is er een andere aanpak nodig.

Er wordt samengewerkt met diverse verwijzers, zoals revalidatieartsen, reumatologen, pijnpoli’s en andere professionals in de eerstelijns zorg.

Oefentherapeuten die zich willen aansluiten bij het NCP volgen een jaarlijkse cursus om hun kennis over het behandelen van chronische pijn actueel te houden.

Meer informatie vind op het de website van het NCP.