Zorg verbeteren

Wij vinden het belangrijk om de gezondheidszorg te blijven verbeteren. Oefentherapie Schollevaar neemt daarom deel aan een aantal onderzoeken en beroepsgroepen. Ook kunt u als patiënt online uw reactie geven op onze praktijk. Hieronder leest u daar meer over.

VvOCVM

Wij zijn lid van de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar | Mensendieck (VvOCM). Dit is de Nederlandse beroepsvereniging voor oefentherapeuten. 

De VvOCM waarborgt dat de oefentherapeuten die lid zijn van de vereniging voldoen aan kwaliteitseisen. Zo weten de patiënten dat hun oefentherapeut niet zomaar wat doet, maar dat hij of zij gediplomeerd is én dat de praktijk voldoet aan de inrichtingseisen.

De VvOCM bepaalt als beroepsvereniging ook de toekomst van de oefentherapie. De vereniging heeft namens de oefentherapeuten en hun patiënten contact met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om zo de zorg te verbeteren.

Kwaliteitsregister Paramedici

In het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) laten zorgverleners zich registreren die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Om ingeschreven te kunnen worden, moet de zorgverlener eerst een erkend diploma inleveren. Daarnaast moet de geregistreerde zorgverlener periodiek activiteiten bijwonen om de registratie geldig te houden. Als oefentherapeut worden er bijvoorbeeld bijscholingscursussen bijgewoond, maar ook visitaties en presentaties zijn activiteiten waarmee de oefentherapeut kan aantonen dat hij/zij zijn of haar kennis bijhoudt en verbetert.

De registratie bij het Kwaliteitsregister is verplicht. Is een oefentherapeut niet ingeschreven, dan mag hij of zij het werk niet uitvoeren.

Registratienummers Kwaliteitsregister Paramedici: 

Suzanne van Wensveen: 49104573593 (geregistreed tot 27-01-2024)

Logo KP

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Nivel onderzoekt de zorg in Nederland. Hiervoor hebben zij informatie nodig van zorgverleners, waaronder ook oefentherapeuten. Het doel van het onderzoek van Nivel is om te bekijken of het aanbod dat er in de Nederlandse zorg is, wel aansluit bij wat de patiënten nodig hebben. Ook Oefentherapie Schollevaar doet mee aan dit onderzoek. Dat betekent dat wij, nadat u toestemming hebt gegeven, informatie over de gegeven behandelingen geanonimiseerd doorgeven aan Nivel. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zien welke klachten vaker voorkomen, of hoeveel behandelingen er gemiddeld worden gegeven.

Informatie over het onderzoek van Nivel vindt u hier.

Op deze website vindt u de informatie die Nivel inmiddels over oefentherapeuten heeft verzameld.

Geef uw reactie, want samen verbeteren we de zorg!

Wij zijn benieuwd hoe u onze zorg ervaart of hebt ervaren. U mag dat aan de oefentherapeut zelf vertellen. Maar ook online mag u uw reactie geven. Als u op het internet aangeeft wat u van ons vindt, kunt u zo andere patiënten helpen die op zoek zijn naar een zorgverlener. Alleen u kunt beoordelen of wij ons werk goed doen. Wilt u andere patiënten vertellen wat u van ons vindt? Dat kan op de volgende websites:


Zorgkaart Nederland


Praktijk in de buurt

Oefentherapie Schollevaar is aangesloten bij Qualiview. Deze organisatie heeft een systeem ontwikkeld om feedback van patiënten te verzamelen en inzichtelijk te maken voor de oefentherapeut. 

Na een aantal behandelingen, of na afloop van uw behandeltraject, ontvangt u van ons via Qualiview een vragenlijst in de e-mail. In deze vragenlijst kunt u aangeven hoe uw ervaring met onze praktijk en onze oefentherapeuten was. Deelname is niet verplicht, maar wij waarderen uw antwoorden wel. Op basis van uw feedback kunnen wij onze zorg namelijk verbeteren.

Op de website van Qualiview kunt u meer lezen over de vragenlijst.